Szkoła dobrze wychowana
Nasze liceum w roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny przystąpiło do projektu edukacyjno-wychowawczego realizowanego przez Fundację Solidarności Obywatelskiej i uzyskało tytuł  „Szkoły dobrze wychowanej”.

Projekt objęty jest honorowym patronatem m.in. przez Kuratorium Oświaty w Lublinie i Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana .

Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami.