dyrekcja

Marzena Koprukowniak - dyrektor  szkoły 

 

 

Beata Kautsch - wicedyrektor  szkoły