• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
psychologia - dla kogo? Drukuj

Zawód psychologa stał się w ostatnich latach zawodem bardzo popularnym. Paradoksalnie, nie oznacza to łatwości w znalezieniu pracy. Należy wiedzieć, że najpierw trzeba mieć zdiagnozowane i „przeżyte” własne doświadczenia, własne lęki i zahamowania, by umieć efektywnie pomagać i doradzać ludziom.

Predyspozycje

Psychologami mogą zostać osoby, które mają umiejętności komunikowania się, umiejętności interpersonalne, zdolność do empatii. Takie, które umieją słuchać i mają w sobie gotowość do kontaktu z drugim człowiekiem. Umiejętności można nabyć w czasie studiów albo rozwinąć już posiadane, natomiast nie będzie dobrym psychologiem ten, kto nie jest otwarty na drugiego człowieka. – mówi Urszula Ostafil, psycholog z piętnastoletnim stażem, po Uniwersytecie Jagiellońskim i Krakowskiej Szkole Psychologicznej.

Psychologia jest „modnym” kierunkiem, co roku liczba kandydatów przypadających na jedno miejsce przekracza liczbę jednocyfrową. Za każdym razem w tej grupie są osoby, które poprzez studia psychologiczne chcą rozwiązać własne problemy. Nie uważam, żeby to było szczególnie złe - mówi Urszula Ostafil. – Kiedy osoba taka poradzi sobie sama ze sobą, (ale tylko w takim przypadku) może później okazać się świetnym fachowcem. Hanna Gryniewicz, psycholog pracujący na co dzień w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w Warszawie uważa, że są to studia dla osób rzetelnych, lubiących zagłębiać się w problemy oraz z odpowiednim dystansem do siebie i życia.

Studia psychologiczne

Organizacja studiów na każdej uczelni wygląda nieco inaczej, zawsze jednak studenci muszą zapoznać się z podstawami psychologii. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu muszą zaliczyć między innymi następujące przedmioty:

 •    wprowadzenie do psychologii,
 •    biologiczne podstawy zachowania,
 •    psychologia ogólna: emocje i motywacja,
 •     psychologia ogólna: procesy poznawcze,
 •    psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia,
 •    psychologia społeczna,
 •    psychometria i diagnoza psychologiczna.

Myli się ten, kto uważa, że wybierając ten humanistyczny przecież kierunek, ucieknie od nauk ścisłych. Znajomość statystyki i metodologii badań jest niezbędna w pracy psychologa. Sprawiają one studentom najwięcej trudności, ale ukończenie studiów bez ich znajomości jest niemożliwe.

Od trzeciego roku studenci wybierają swoje ścieżki specjalizacyjne, mając do wyboru: specjalizację psychologii pracy, specjalizację psychologii edukacji i, jak twierdzą psycholodzy praktycy, z którymi rozmawiałam, dającą największe pole do popisu, specjalizację psychologii klinicznej.

Specjalizacji w zależności od organizacji danych studiów jest więcej; mogą być jeszcze bardziej uszczegółowione, jak na przykład: neuropsychologia kliniczna, psychologia sadowa, psychoterapia, wspieranie rozwoju osobowości, psychologia ekonomiczna, psychologia rehabilitacyjna dzieci i młodzieży. (tak jest na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego).

W trakcie pierwszych lat nauki krystalizują się zainteresowania, student powinien być w stanie określić, co go najbardziej w psychologii pociąga i czym chce się zajmować w przyszłości.

Co czeka absolwenta psychologii

O pracę można się starać w państwowych poradniach psychologicznych–edagogicznych. Poradnie są pomostem między domem a szkołą. – mówi Hanna Gryniewicz. Adresatami pomocy są dzieci i młodzież w wieku do 19 lat, a także nauczyciele i rodzice. Ci ostatni coraz częściej szukają pomocy, zwłaszcza wychowawczej w poradni. W poradni prowadzimy działania profilaktyczne., terapeutyczne i edukacyjne, ale podstawą jest rzetelna diagnoza każdego przypadku. Wtedy wiemy, jakie metody pomocy zastosować.

Do prowadzenia samodzielnej terapii droga jest daleka, najpierw trzeba zdobyć psychologiczne doświadczenie. Kandydaci na terapeutów muszą przejść własną terapię. Brzmi to może obco, ale taka terapia pozwala na pokazania, na czym polega praca terapeuty; jest to dobry sprawdzian dla studenta – opowiada Urszula Ostafil. Psycholog cały czas się uczy; ja w tej chwili pracując czynnie z klientem muszę być w kontakcie ze swoim mistrzem, supervisorem.

Leczeniem depresji i nerwicy, zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych, psychotycznych osób dorosłych zajmują się poradnie zdrowia psychicznego. Coraz częściej mówi się o pomocy psychologicznej dla osób chorych i ciężko chorych.

W tych obszarach można realizować najpełniej swoje powołanie psychologiczne.


W ciągu ostatnich lat bardzo rozwinęły się branże, w których osoba z wykształceniem psychologicznym może znaleźć dającą satysfakcję, także materialną, pracę.

 1.  Zasoby ludzkie (HR, czyli human resoursers), a mówiąc prościej: działy związane z zarządzaniem ludźmi.
  o obszar działania specjalistów (najlepiej z psychologicznym wykształceniem) od rekrutacji personelu, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, budowania ścieżek motywacyjnych oraz ścieżek kariery dla pracowników, szkoleń pracowniczych i doradztwa personalnego.
 2. Reklama. Tu cenione są osoby kreatywne, ale i znające mechanizmy rządzące zachowaniami, postawami i motywacjami ludzkimi.
 3. Marketing i badania marketingowe. Tu walczą o miejsca pracy absolwenci marketingu, socjologii i psychologii, posiadające wiedzę na temat ilościowych i jakościowych badań marketingowych.


Psycholodzy są potrzebni również w sektorze pozarządowym, czyli w organizacjach i fundacjach, zwłaszcza tych zajmujących się pomocą społeczną, prowadzących grupy wsparcia.

Decydując się na studia psychologiczne, pamiętajmy, że czynni psychologowie są ludźmi bardzo zajętymi. Jest to zawód obciążający psychicznie, w skrajnych przypadkach wypalający zawodowo. Psycholog nie może brać na siebie poczucia odpowiedzialności za osoby, którym pomaga. W praktyce jest to trudne.