• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Europa na uczelni-europeistyka Drukuj

Choć europeistyka nie funkcjonuje jeszcze jako oddzielny kierunek, coraz więcej uczelni wyższych umieszcza w ofercie studiów „europejską” specjalizację. Przepustką na studia europejskie mogą być zdane egzaminy: zwykle z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego.

Studia, studia…

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku prowadzi licencjackie i magisterskie studia europejskie jako specjalność na kierunku Nauki Polityczne; na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu studia europejskie trwają cztery semestry, które można zaliczać jako dodatkowe zajęcia dydaktyczne obok zasadniczego kierunku studiów.

Jak widać, europeistyka europeistyce nie równa, bowiem pod pojęciem „studia europejskie” nie kryje się żadna jednolita formuła ani jednolity program studiów. „Programy są układane przez same szkoły wyższe. W Ministerstwie Edukacji Narodowej dopiero trwają prace nad rozporządzeniem określającym minimum programowe dla kierunku ‘studia europejskie’, który wkrótce powinien zostać akredytowany” – mówi Piotr Drobniak z Departamentu Kształcenia Europejskiego Urzędu Komisji Integracji Europejskiej.

Uczelnie wyższe oferujące studia europejskie niejednokrotnie współpracują z podobnymi placówkami zagranicznymi. Katarzyna Żukrowska, Dyrektor Programu Studiów Europejskich warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, mówi: - Program został powołany do życia przy współudziale uczelni paryskiej Sciences Po. Program nauczania został przygotowany wspólnie przez pracowników naukowych obu uczelni, jego zadaniem było przygotowywanie przyszłych pracowników do instytucji unijnych.

…i po studiach

Na większości uczelni studenci europeistyki – oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej – mają możliwość sprawdzenia swych sił i „europejskich” wiadomości w praktyce, co daje przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach unijnych.

Katarzyna Żukrowska z SGH zapewnia: - Studenci odbywają zarówno staże, jak i praktyki. Miejsce ich stażu wynika z obranej specjalności. Studiujący integrację europejską praktyki swe przechodzą w instytucjach centralnych – jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Fundacja France-Pologne, Fundacja Batorego – oraz w polskich oficjalnych przedstawicielstwach za granicą (ambasadach lub konsulatach). Najściślejsze związki obserwowano w tym zakresie między ambasadami w Paryżu i Brukseli, oraz polskim przedstawicielstwem w Paryżu, Brukseli oraz polskimi ambasadami multilateralnymi w Brukseli (przy NATO i UE).

Poza dyplomem ukończenia europeistyki, warto mieć także swój własny pomysł na wykorzystanie umiejętności nabytych w czasie studiów. Zuzanna Rosner, studentka II. roku studiów europejskich w Centrum Europejskim na Uniwersytecie Warszawskim, pytana o swoje plany na przyszłość, odpowiada: - Te studia mogą być dobrym uzupełnieniem innego wiodącego kierunku, same w sobie są „liźnięciem” wszystkiego, ale tak naprawdę w niczym nie jest się specjalistą. Wiadomo, że w Unii poszukiwać będą np. prawników, ekonomistów, a nie ludzi wyłącznie po takich studiach. Ja mam pomysł, żeby połączyć te studia z socjologią, po to, żeby angażować się bardziej w działalność organizacji pozarządowych, koncentrujących się także na tematyce integracyjnej.

Jak podaje Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, dla obywateli polskich przewidziano 1341 stanowisk w Komisji Europejskiej oraz od 1500 do 2000 w pozostałych instytucjach Unii, które będą obsadzane w okresie 5-7 lat. Jak mówi Piotr Drobniak z Departamentu Kształcenia Europejskiego UKIE, będą to stanowiska głównie w Brukseli, Luksemburgu oraz Strasburgu.