• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Start
List do Rodziców Uczniów IVLO Drukuj

Szanowni Państwo

Wiemy, że Państwa dzieci mają marzenia, pasje, zainteresowania. Wierzymy, że mogą je realizować. My chcemy i potrafimy im w tym pomóc.

W tym celu dajemy naszym uczniom możliwość cyklicznych spotkań z wybranym przez siebie nauczycielem, na zasadzie relacji mistrz – uczeń.

Każdy uczeń naszej szkoły - zarówno ten, który odnosi sukcesy edukacyjne, jak i ten, który nie odkrył jeszcze swoich mocnych stron, ma prawo wybrać sobie nauczyciela z którym chciałby współpracować. 

Uczeń i nauczyciel ustalą wspólnie:

·      jaki cel uczeń chce osiagnąć (np. pomoc w trafnym wyborze kierunku studiów, osiągnięcie wysokich wyników na egzaminie maturalnym, udział w konkursie itp.),

·      w jaki sposób może go osiągnąć (plan działania),

·      harmonogram spotkań i czas realizacji założonego celu.

  W czasie cyklicznych spotkań nauczyciel będzie fachowo wspierał ucznia w jego działaniach.

Współpraca między nauczycielem i uczniem oparta jest na dobrowolności. Nauczyciel i uczeń muszą chcieć ze sobą współpracować. Uczeń nie będzie oceniany przez nauczyciela.

Dzięki takiej zindywidualizowanej współpracy ucznia z nauczycielem, Państwa dzieci, skuteczniej będą realizowały swoje plany i rozwijały zainteresowania, odkryją swój potencjał naukowy i osobisty. Będą miały poczucie sukcesu, wpływu na swoje życie. Świadomiej będą planowały swoją przyszłość.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne IVLO