• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Start
IV LO - szkołą nowych możliwości Drukuj

umowa.jpgW dniu 12.06.2017 r, dyrektor IV LO - Marzena Koprukowniak podpisała umowę o realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 pt. „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanego ze środków EFS. Projekt będzie realizowany przez dwa lata. Główne założenia projektu:
- zakup wyposażenia pracowni chemicznej i biologicznej oraz mobilnej pracowni komputerowej złożonej z 30 stanowisk
-budowa szkolnej infrastruktury sieciowo-usługowej
-kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy czyli dodatkowe zajęcia z matematyki, j. obcych, biologii i chemii prowadzone metodą eksperymentu.
-wsparcie terapeutyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
-doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.